Reference společnosti z obdobných projektů

Dále uvedené akce byly v minulém programovacím období EU realizovány klíčovými zaměstnanci společnosti CSSC a.s. a v souhrnu tak tvoří reprezentativní seznam našich referenčních zakázek.


Poradenská činnost, VaV

"Ekonomická efektivita péče o životní prostředí" financovaného Ministerstvem životního prostředí ČR 2004 – 2005

Poradenství v oblasti metodiky zadávání veřejných zakázek u projektů Fondu soudržnosti pro Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 2006

Ministerstvo zemědělství ČR - Studie k dotačním titulům protipovodňové ochrany v ČR 2008

Státní fond životního prostředí ČR - Komparativní analýza implementace strukturálních fondů EU v oblasti ochrany životního prostředí v zemích EU 2009


Vybrané projekty v oblasti získávání dotací z fondů EU a řízení projektů

Operační program Životní prostředí
Dobrovolný svazek obcí ČOV VeličkaHroznová Lhota, Kněždub, Kozojídky, Tasov, Žeraviny - kanalizace a ČOV
ECO - RETEL s.r.o.Recyklace stavebních demoličních odpadů
Kanalizace a voda KřivoklátskoRuda – splašková kanalizace a ČOV
Město Mnichovo HradištěMnichovo Hradiště - rekonstrukce a dostavba kanalizace
Město RaspenavaKanalizace Raspenava
Městys Nový HrozenkovProdloužení vodovodního a kanalizačního řádu Městyse Nový Hrozenkov
Místní organizace ČRS PoběžoviceOhnišťovice - čištění rybníka a oprava hráze
Obec RadějovKanalizace Radějov
Obec MikulůvkaKanalizace a ČOV Mikulůvka
Obec ZašováZašová, rekultivace skládky TKO
Obec ŽlebyKanalizace a ČOV Žleby
Ostravská univerzita v OstravěZateplení budovy Bráfova 7/Ostravská univerzita v Ostravě
Zateplení budovy Podlahová 3 / Ostravská univerzita v Ostravě
Zateplení budovy Čs. legií 9
Zateplení budovy Dvořákova 138
Zateplení budovy Fráni Šrámka 1121
Zateplení budovy Reální 1476/3
Zateplení budovy Syllabova 19

Vodohospodářské sdružení TurnovBENECKO – ŠTĚPANICKÁ LHOTA, intenzifikace ČOV a dostavba kanalizace
Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s.Mladoboleslavsko, čištění a odkanalizování odpadních vod II
Vysoká škola báňská – TUOZateplení objektů E a G vč.střech a zaregulování ÚT

Národní programy Mze
Obec JeseniceČOV Jesenice
Vodovod Kocanda – Osnice
Kanalizace Kocanda – Osnice

Program rozvoje venkova
Obec PoliceVýstavba kanalizace a COV v obci Police - I. etapa

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace
Vysoká škola báňská – TUOInstitut environmentálních technologií
Západočeská univerzita v PlzniCentrum nových technologií a materiálů

Operační program infrastruktura, 2004 – 2006
Město SvratkaKanalizace a ČOV Svratka
Město KněžiceKanalizace Kněžice
Dobrovolný svazek obcí Předín-OpatovKanalizace a ČOV Předín-Opatov
Obec Nová VčelniceKanalizace a ČOV Nová Včelnice
VaK TřebíčVodovod Vladislav
Obec VavřinecObnova malé vodní nádrže Vavřinec
Obec ÚdliceAsanace skládky kalů – laguna Údlice – 1. a 2. etapa

Fond soudržnosti, 2004 – 2006
Jihočeský krajEkologizace nemocnic v Jihočeském kraji – snížení emisí do ovzduší prostřednictvím snižování energetické náročnosti
Statutární město KarvináKarviná - rozšíření kanalizace

Operační program Průmysl a podnikání, 2005 - 2006
TechnoPark Pardubice k.s. Technologický prak Pardubice

Operační program Rozvoj lidských zdrojů, 2005 - 2006
SBA – Expert, a.s.Zvyšování odborných znalostí a bezpečnosti práce ve společnosti SBA –Expert, a.s.
Sittardia s.r.o.Vytvoření nových pracovních míst a vzdělávání zaměstnanců ve společnosti Sittardia
MC Com, s.r.o.Centrum profesního vzdělávání Staré Splavy

Státní fond rozvoje bydlení, 2004 - 2005
Obec Úholičky30 bytových jednotek Úholičky
Město Hrádek nad NisouVýstavba nájemních bytů – Hrádek nad Nisou
Obec Žižice Stavební úpravy a nástavba (8 malometrážních bytů) stávajícího objektu původní smíšené prodejny v Žižicích