Mise společnosti CSSC a.s.

Pomáhat ostatním realizovat jejich sny.

Vize společnosti CSSC a.s.

Máme zkušenosti, máme znalosti a víme jak je aplikovat … chceme se stát profesionálním, diskrétním a stabilním partnerem našim klientům.

Jsme mladá dynamická společnost, která vznikla na základě společné vůle několika spolupracovníků zúročit své bohaté zkušenosti v oblasti evropských i národních fondů.

Zabýváme se konzultační činností při získávání dotačních prostředků z operačních programů EU a státního rozpočtu, zpracování plánů financování pro tyto projekty, organizační zajištění výběrových řízení a řízení projektů v realizační fázi.

Jsme si vědomi, že dotační programy jsou značně nepřehledné a pravidla pro poskytování dotací se často mění. Jsme proto připraveni pomoci žadatelům v jakékoli fázi přípravy žádosti tak, aby proces získání dotace byl úspěšný a pokud možno co nejkratší. Samozřejmě jsme připraveni zpracovat i celou žádost.

Specializujeme se na projekty v oblasti podpory školství a vědy a výzkumu, rozvoje lidských zdrojů, životního prostředí, průmyslu a podpory podnikání, rozvoje IT a další.

Jsme připraveni pomoci našim klientům při získávání prostředků i z jiných zdrojů než jsou výše uvedené programy, a to na základě předchozí analýzy jejich potřeb, kterou zpracováváme zdarma.

Součástí našich služeb je i zpracování auditů a studií proveditelnosti projektů včetně nalezení optimální varianty financování. Tyto studie jsou často vyžadovány jako příloha žádostí o dotace.

Nechceme slibovat nesplnitelné – chceme být partnerem, který pomůže najít a realizovat vaše dotační možnosti.